Архива за месец: ноември 2015

Кон „ТРИ ДЕНА ВО СЕПТЕМВРИ“ на Даријан Пејовски

Оваа филмска 2015 година во Македонија, како ретко која досега, ни понуди неколку премиери што ги задоволуваат сите критериуми на квалитетно целовечерно остварување. По филмовите „Медена ноќ“ на Иво Трајков и „Лазар“ на Светозар Ристовски, годината триумфално завршува со првенецот на Даријан Пејовски, „Три дена
во септември“.

Читај повеќе

Интервју во „Република“, „Филм.мкд“

Игор Анѓелков, автор на „Филм.мкд“: Отсе­ко­гаш зна­ев де­ка она што го ра­бо­там еден ден ќе осам­не во кни­га

Де­нес во Ма­ке­до­ни­ја се сни­ма­ат мно­гу по­ве­ќе фил­мо­ви од по­ра­но, но гран­ка­та ко­ја по­тфр­лу­ва е из­да­ва­ње филм­ска ли­те­ра­ту­ра ко­ја ќе се на­до­вр­зе на таа тен­ден­ци­ја, ве­ли Ан­ѓел­ков во ин­терв­ју за „Ре­пуб­ли­ка“

Раз­го­ва­ра­ше: Але­ксан­дра М. Бун­да­лев­ска

Фо­то: Ѓорги Личовски

https://arhiva.republika.mk/514290

„Филм.мкд“, промоција, press release

Почитувани,

утревечер започнува 14. издание на фестивалот на европски филм (Хотел) Синедејс, во чии рамки во понеделник, на 16 ноември, во 19 часот, во Галеријата на МКЦ, ќе се случи промоцијата на книгата ФИЛМ.МКД на Игор Анѓелков. За книгата ќе зборуваат Роберт Насков и Мими Ѓоргоска Илиевска.

Читај повеќе

Приказна за безимените околу нас

Интервју со Вардан Тозија, режисер

 – Помина долго време откако на Интернационалниот фестивал на филмска камера „Браќа Манаки”, во рамките на активностите на „Сценаристичкото катче”, ја добивте наградата за развој на сценарио токму за филмот „Безимени“. Каков во меѓувреме беше животот на овој текст, дали можеби учествувате на некои слични настани пред да дојде до моментот на негова финална реализација во оваа, 2015 година?

Вардан Тозија: Сценариото за филмот „Безимени“ (сè уште под работен наслов) имаше долг и напорен, но „школски“ развој. Иницијалниот импулс го доби со учеството на EAVE, каде уште во рана фаза беше ставено „под лупа“ на голема група на интернационални филмски професионалци, пред сè консултанти за сценарио и продуценти. Следуваа уште неколку меѓународни работилници за развој, по што пристигна и валоризација за сработеното преку освоените награди на SEE Cinema Network и споменатото „Сценаристичко катче” во Битола.

Читај повеќе