Таг архива: џим

Кон „Патерсон“ на Џим Џармуш

„Ја палам цигарата и ја почнувам филмската рецензија…“
„Патерсон“ можеби не е најдобриот филм на Џим Џармуш, но сигурно не е и најлошиот. А зарем Џармуш има лош филм?

Читај повеќе