Таг архива: букбос

Букбокс читанка за „Шрапнел“

„Знам дека ми ги читаше претходните книги, некои ти се допаднаа повеќе, некои помалку, но оваа, по седум години пауза, сметам дека ми е поместување од досегашната издадена проза.“

пишува: Илина Јакимовска

Читај повеќе